CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 5km (tính từ địa điểm của nhà phân phối)
  • Từ 50.000đ – 100.000đ trong bán kính 6km – 10km (tính từ địa điểm của nhà phân phối)
  • 150.000đ với bán kính từ 100km ++

Tại các tỉnh thành phố khác

  • 150.000đ cho mỗi đơn hàng